Recherche pharmacie

Les pharmacies dans chaque province de Madagascar

Antananarivo
Fianarantsoa
Mahajanga
Toamasina
Antsiranana
Toliara‘;
echo ‘

Les pharmacies implantées à Antananarivo:

‘;
global $wpdb;
echo ‘

‘;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
$result = $wpdb->get_results(‘SELECT * FROM pharmacies WHERE pharmacies.IdProvince=1 ORDER BY nompharma’);
foreach($result as $row)
{
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
}
echo”

nompharma adressepharma telephonepharma
$row->nompharma $row->adressepharma $row->telephonepharma

“;

echo”
“;
echo ‘

Les pharmacies implantées à Fianarantsoa:

‘;
global $wpdb;
echo ‘

‘;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
$result = $wpdb->get_results(‘SELECT * FROM pharmacies WHERE pharmacies.IdProvince=2 ORDER BY nompharma’);
foreach($result as $row)
{
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
}
echo”

nompharma adressepharma telephonepharma
$row->nompharma $row->adressepharma $row->telephonepharma

“;

echo”
“;
echo ‘

Les pharmacies implantées à Mahajanga:

‘;
global $wpdb;
echo ‘

‘;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
$result = $wpdb->get_results(‘SELECT * FROM pharmacies WHERE pharmacies.IdProvince=3 ORDER BY nompharma’);
foreach($result as $row)
{
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
}
echo”

nompharma adressepharma telephonepharma
$row->nompharma $row->adressepharma $row->telephonepharma

“;

echo”
“;
echo ‘

Les pharmacies implantées à Toamasina:

‘;
global $wpdb;
echo ‘

‘;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
$result = $wpdb->get_results(‘SELECT * FROM pharmacies WHERE pharmacies.IdProvince=4 ORDER BY nompharma’);
foreach($result as $row)
{
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
}
echo”

nompharma adressepharma telephonepharma
$row->nompharma $row->adressepharma $row->telephonepharma

“;

echo”
“;
echo ‘

Les pharmacies implantées à Antsiranana:

‘;
global $wpdb;
echo ‘

‘;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
$result = $wpdb->get_results(‘SELECT * FROM pharmacies WHERE pharmacies.IdProvince=5 ORDER BY nompharma’);
foreach($result as $row)
{
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
}
echo”

nompharma adressepharma telephonepharma
$row->nompharma $row->adressepharma $row->telephonepharma

“;

echo”
“;
echo ‘

Les pharmacies implantées à Toliara:

‘;
global $wpdb;
echo ‘

‘;
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
$result = $wpdb->get_results(‘SELECT * FROM pharmacies WHERE pharmacies.IdProvince=6 ORDER BY nompharma’);
foreach($result as $row)
{
echo “

“;
echo “

“;
echo “

“;
echo”

“;
}
echo”

nompharma adressepharma telephonepharma
$row->nompharma $row->adressepharma $row->telephonepharma

“;

echo”
“;
?>